Servei administració comunitats

IMG-20151218-WA0008

Funcions pròpies de tresorer-administrador

·Confecció d’un pressupost anyal estimat de despeses i ingressos
·Confecció i presentació de l’estat comptable i liquidació econòmica de l’exercici
·Serveis de manteniment de la Comunitat (recepció i transmissió d’avisos sobre
reparacions, sol·licitut de pressupostos, etc.)
·Custòdia dels dipòsits de la Comunitat

Funcions pròpies de secretari i assesor jurídic

·Convocatòria de Juntes de copropietaris
·Confecció de les corresponent actes i transcripció al Llibre d’Actes de la Comunitat
·Assessorament i orientació d’ordre jurídic, en assumptes comunitaris
·Confecció d’Estatuts
·Cobrament morosos via judicial

web online : Mitjançant la nostra web els nostres clients poden consultar:
Pressupostos aprovats
Estat de comptes en temps real.
Consultar i imprimir: rebuts i la situació de pagament, en temps real
convocatories, actes, fotos, i altres documents de la comunitat.